Prace licencjackie – studia niestacjonarne I stopnia

Propozycje tematów prac licencjackich – studia niestacjonarne I stopnia

BIO- Biologia; OS- Ochrona Środowiska
Temat pracy licencjackiejKierunek studiówNazwisko i imię opiekuna
Ekologia ramienic drobnych zbiorników wodnych i torfowiskBIO, OSGąbka Maciej
Stan zachowania i ochrona wodnych oraz torfowiskowych siedlisk przyrodniczych Natura 2000OSGąbka Maciej
Status zagrożenia i ochrony gatunków z rodzaju Ulva (Ulvaceae, Chlorophta) w PolsceBIO, OSRybak Andrzej
Makroglony w monitoringu wód płynących EuropyBIO, OSRybak Andrzej