Prace magisterskie – studia stacjonarne II stopnia

Propozycje tematów prac magisterskich – studia stacjonarne II stopnia

BIO- Biologia; OS- Ochrona Środowiska
Temat pracy magisterskiejKierunek
studiów
Nazwisko i Imię opiekuna
Gradienty środowiskowe w głębokich jeziorach ramienicowychBIO, OSGąbka Maciej
Wzorce rozmieszczenia ramienic w różnych typach ekosystemów wodnych i torfowiskowychBIOGąbka Maciej
Adaptacje roślin torfowiskowych w kontekście globalnego ocieplenia Eksperyment terenowy z manipulacją temperaturą i susząBIO, OSGąbka Maciej
Gradienty środowiskowe w rzekach włosienicznikowychBIO, OSGąbka Maciej
Strategie wzrostu i reprodukcji klonalnych roślin wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych BIO, OSGąbka Maciej
Czynniki środowiskowe sprzyjające ekspansji obcych gatunków sinicBIO, OSKokociński Mikołaj
Ocena stanu ekologicznego wybranych rzek i jezior za pomocą wskaźników okrzemkowychBIO, OSKokociński Mikołaj
Dynamika sezonowa liczebności inwazyjnej sinicy Cylindrospermopsis raciborskiiBIO, OSKokociński Mikołaj
Występowanie zakwitów sinicowych w jeziorach o różnym typie miktycznymBIO, OSKokociński Mikołaj
Rzadkie i chronione gatunki okrzemek wybranych torfowiskBIO, OSKokociński Mikołaj
Rozpoznanie toksyczności różnych szczepów sinicy Cylindrospermopsis raciborskii w obrębie jednej populacji BIO, OSKokociński Mikołaj
Ocena stanu ekologicznego jezior na podstawie okrzemek peryfitonowychOSMessyasz Beata
Wykluczanie się gatunków glonów w wyniku działania stresu biotycznego i abiotycznego w jeziorze eutroficznymBIOMessyasz Beata
Odpowiedź na działanie czynników stresowych na poziomie okrzemek bentosowych, fitoplanktonu i zielenic nitkowatychBIOMessyasz Beata
Wpływ zielenic nitkowatych na strukturę i dynamikę zbiorowisk fitosestonu rzecznegoOSMessyasz Beata
Oddziaływanie allelopatyczne Myriophyllum verticillatum na wybrane gatunki zielenic w warunkach in situBIOPełechata Aleksandra
Fitoplanktonowa ocena stanu ekologicznego przeżyźnionego jeziora podlegającego ochronieOSPełechata Aleksandra
Ocena stanu ekologicznego podlegającego ochronie jeziora makrofitowego na podstawie zbiorowiska fitoplanktonuOSPełechata Aleksandra
Struktura roślinności płytkowodnego jeziora makrofitowego podlegającego ochronie i perspektywy zachowania jakości jego wódBIO, OSPełechaty Mariusz
Wykorzystanie ulwy pogietej (Ulva flexuosa, Ulvaceae, Chlorophyta) jako biofiltru biogenówBIO, OSRybak Andrzej
Tempo akumulacji N i P przez cenobia płóczni sieciowatej (Hydrodictyon reticulatum, Hydrodictyaceae, Chloropyta)BIO, OSRybak Andrzej