Staże i praktyki zawodowe

Zapraszamy studentów i doktorantów do odbywania staży i praktyk zawodowych!

Oferujemy możliwość zdobycia umiejętności praktycznych i pogłębiania wiedzy z zakresu oceny stanu wód, hodowli glonów i zooplanktonu oraz wykonywania analiz biologicznych i fizyczno-chemicznych wody. Istnieje możliwość włączenia się w realizowane badania terenowe i eksperymentalne.