Galeria

Laboratorium oraz hodowle glonów i sinic Zakładu Hydrobiologii

W Zakładzie Hydrobiologii prowadzone są hodowle (1) wybranych gatunków sinic i zielenic; (2) wybranych taksonów zooplanktonu; (3) wybranych gatunków roślin makroskopowych.
Galeria zdjęć pani Aleksandry Walas, studentki II roku biologii.

Badania jezior przymorskich Słowińskiego Parku Narodowego

Badania roślinności jezior SPN prowadzone przez pracowników Zakładu Hydrobiologii (dr hab. M. Gąbka, dr A. Rybak) w roku 2016 w ramach projektu „Wykonanie teledetekcyjnej analizy środowiska przyrodniczego SPN oraz wyposażenie w narzędzia informatyczne na potrzeby zarządzania obszarem chronionym” Projekt realizowany przy współpracy m.in. MGGP Aero i Uniwersytetu Łódzkiego.

Więcej tutaj: EKOportal

Fot. M. Gąbka, A. Rybak

Hydrobiolodzy przy pracy w terenie

Zdjęcia w galerii zostały wykonane podczas badań i wypraw naukowych realizowanych w ramach projektów badawczych Zakładu Hydrobiologii.

Fot. M. Gąbka, S. Cerbin, A. Rybak, L. Burchardt

Podwodne krajobrazy

Fot. M. Gąbka

Torfowiska Wielkopolski i Pomorza Zachodniego

Fot. M. Gąbka

Galeria glonów Zakładu Hydrobiologii

Galeria glonów dr Aleksandry Pełechatej


Galeria glonów dr Andrzeja Rybaka