Mgr Agnieszka Brzozowska PL

Agnieszka Brzozowska

Stanowisko: doktorantka
Email: agnieszka.brzozowska@amu.edu.pl
Pokój: 2.92
Telefon: 5764
ORCID
Mendeley
Reserch Gate

Specjalność naukowa

  Moje zainteresowania badawcze dotyczą biologii i ekologii obcych gatunków sinic, w szczególności potencjalnie toksycznej sinicy z rzędu Nostocales - Raphidiopsis raciborskii oraz ekspansji tej sinicy. Prowadzę również izolacje i hodowlę kultur sinic nitkowatych, gatunków takich jak: Raphidiopsis raciborskii, Sphaerospermopsis aphanizomenoides, Aphanizomenon gracile.

Aktualne badania

 • Wpływ warunków środowiskowych na wzrost i tempo wzrostu szczepów obcych gatunków sinic

 • Analizy toksyczności szczepów obcych gatunków cyjanobakterii

Wybrane publikacje

 • Antosiak A., Tokodi N., Maziarz R., Kokociński M., Brzozowska A., Strzałka W., Banás A.K., Willis A., Dziga D. 2020. Different gene expression response of polish and Australian Raphidiopsis raciborskii strains to the chill/light stress. Applied Sciences 10: 5437.

 • Falfushynska H., Horyn O., Brzozowska A., Fedoruk O., Buyak B., Poznansky D., Poniedziałek B., Kokociński M., Rzymski P. 2019. Is the presence of Central European strains of Raphidiopsis (Cylindrospermopsis) raciborskii a threat to a freshwater fish? An in vitro toxicological study in common carp cells. Aquatic Toxicology 206: 105-113.

 • Rzymski P., Brygider A., Kokociński M. 2017. On the occurrence and toxicity of Cylindrospermopsis raciborskii in Poland. Limnological Review 17: 23-29.

 • Brygider A. 2016. Wykorzystanie hydrofitowej metody oczyszczania wód z substancji biogennych na przykładzie tataraku zwyczajnego (Acorus calamus L.). Chapter in book: Monografie. Inżynieria środowiska – młodym okiem vol. 21 Ścieki i osady ściekowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 9-32, ISBN–978–83–62582–88–4

CV

 • 2017 – do dziś

  Doktorantka w Zakładzie Hydrobiologii UAM (promotor prof. UAM dr hab. Mikołaj Kokociński)

 • 2015 - 2017

  Studia magisterskie na Wydziale Biologii UAM, kierunek: Ochrona Środowiska, specjalność Ochrona Środowisk Wodnych, temat pracy magisterskiej: Propozycje działań ochronnych dla jezior północnej i zachodniej Wielkopolski w kontekście ekspansji sinicy Cylindrospermopsis raciborskii (Cyanobacteria) expansion, promotor: prof. UAM dr hab. Mikołaj Kokociński

 • 2012 - 2015

  Studia licencjackie w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UAM w Pile, kierunek: Ochrona Środowiska, temat pracy licencjackiej: Możliwość wykorzystania tataraku zwyczajnego Acorus calamus w hydrofitowej metodzie usuwania substancji biogennych z wód i ścieków, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Sobczyński

Staże naukowe

 • 02-29.02.2020

  Staż w Cyanolab, Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, w Grecji

 • 12-15.11.2019

  Staż w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk (ERCE PAN) w Łodzi

 • 27-31.05.2019

  Staż w Zakładzie Mikrobiologii, na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 • 07-09/2017

  Staż w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 • 2016 – 2017

  Realizacja w projektu pt.: „Plan wsparcia różnorodności biologicznej dla Zakładu Górniczego Kujawy w Bielawach Lafarge Cement S. A.”, we współpracy Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Lafarge Cement S. A. w Małogoszczu; wykonawca

 • 07-09/2015

  Staż w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu.